Společnost PRIVEST s. r. o. se sídlem Hlavní 2, 250 70 Panenské Břežany, IČ: 27161285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100957; zpracovává osobní údaje za účelem zpracování přijatých objednávek, řešení reklamací zakoupeného zboží, případně jeho registrace do programu prodloužené záruky. Pro využití práv vyplývajících ze Zákona č. 101/2000 Sb., a to zejména práva přístupu k osobním údajům, právu na vysvětlení jejich zpracování, práva na jejich opravu, blokování, doplnění, možnosti kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich likvidaci, prosíme využijte kontaktní formulář.